BYSTRICA
E-learningová zóna BYSTRICA
System powered by
eMedius

Registrácia

Pre platnú registráciu je potrebné vyplniť tmavomodré rámiky.

Minimálny rozsah povinných údajov je nevyhnutný najmä pre vygenerovanie „Potvrdenia o absolvovaní vzdelávania“, zároveň kvôli povinnosti hlásenia výšky poskytnutého nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a zdravotníckemu pracovníkovi, ktorá vyplýva 3. osobám z novely zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Údaje, prosím, vyplňujte s diakritikou.

Titul pred menom:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Pracovný email:
Prípadne email, ktorý ste pre účely vzdelávania nahlásili Vášmu zamestnávateľovi.
Súkromný email:
Aby sme Vás mohli kontaktovať v prípade zmeny zamestnávateľa. Vyplnenie je nepovinné.
Telefónne číslo:
Login:
Meno slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Heslo:
Heslo slúžiace pre prihlásenie do internej zóny členov.
Zopakujte heslo:
Zopakovanie hesla, pre kontrolu.
heslo musí obsahovať aspoň 7 znakov
v hesle sa musia nachádzať znaky z veľkej aj malej abecedy
v hesle sa musí nachádzať aspoň jedna číslica
heslá v položke Heslo a Zopakujte heslo sa zhodujú
Ak ste registrovaný/á v zdravotníckej komore, vyplnťte prosím Vašu príslušnosť ku komore, zdravotnícke povolanie a informácie o zdravotníckom zariadení / poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, v ktorom / u ktorého ako zdravotnícky pracovník vykonávate svoje povolanie.
Som registrovaný/á v zdravotníckej komore:
Ak ste podnikateľský subjekt a chcete fakturovať, označte, prosím, zaškrtávacie políčko a vyplňte položky pre podnikateľský subjekt, ktoré sa Vám sprístupnia.
Som podnikat. subjekt, chcem fakturovať:
Ako ste sa o nás
dozvedeli:
Vyhlásenia pre DFNsP Banská Bystrica
Vyhlasujem, že som sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov BYSTRICA.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil s Podmienkami používania portálu.
Vyhlásenia pre Komoru pre medicínske právo - MEDIUS
Chcem byť informovaný o e-learningovom vzdelávaní, kongresoch, prednáškach a iných aktivitách Komory pre medicínske právo - MEDIUS.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov MEDIUS.
Štyri plus šesť:
Zadajte výsledok číslom (napr. 8)
kontrola, či formulár vypĺňa človek.